Vergoedingen

Dieetbegeleiding wordt door elke zorgverzekeraar 3 uur vergoed vanuit het basispakket. Als u aanvullend verzekerd bent, dan heeft u vaak recht op een extra vergoeding voor dieetbegeleiding. U heeft hiervoor wel een schriftelijke verwijzing nodig van uw (huis-) arts, specialist of tandarts. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of zorgverzekeraar om te controleren of dieetadvisering in uw aanvullende verzekering is opgenomen. Door zorgverzekeraars wordt echter wel een eigen risico gehanteerd van 385 euro per jaar. Dit geldt voor vele vormen van zorg, waaronder dieetbegeleiding.

Daarnaast is dieetadvisering voor chronische patiënten zoals diabetes en COPD soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC's). Uw huisarts, praktijkondersteuner en diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, wordt de factuur betaald door de organisatie die dit regelt.

Een consult wordt berekend aan de hand van directe en indirecte tijd.

Directe tijd, is de tijd die u bij de diëtist aanwezig bent. Indirecte tijd, is de tijd die de diëtist nodig heeft om voedingsadviezen uit te werken, contacten met verwijzers, administratie en andere bijkomstigheden ten behoeve van het uitwerken van het cliëntencontact.

Huisbezoeken worden berekend met een toeslag.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft Diëtistenpraktijk LEEF! een contract afgesloten. Over het algemeen gaat de rekening direct naar de zorgverzekeraar en ontvangt u zelf geen rekening.