Tarieven

Als de begeleiding buiten de vergoeding valt, geldt er het volgende tarief. Per kwartier wordt €15 gerekend. Dit komt neer op €60 per uur.

Voor een huisbezoek wordt een toeslag van €26,50 gerekend per bezoek. Dit tarief geldt in een straal van 20 kilometer rondom Horst. Elke extra kilometer buiten deze straal bedraagt €0,40. Het aantal kilometers wordt berekend aan de hand van de ANWB-routeplanner.

De begeleiding valt buiten de vergoeding indien u:

  • De eventuele behandeluren die in uw aanvullende verzekering zijn opgenomen zijn gebruikt;
  • Geen verwijzing heeft van uw arts;
  • De afspraak niet binnen de 24 uur geannuleerd wordt (zorgverzekeraars vergoeden dit niet). Er geldt dan het tarief voor de tijd die voor u gereserveerd is.

Globaal kan 60-75 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd worden aangehouden voor het eerste consult. Voor vervolgconsulten wordt een globale tijdverdeling van 30 minuten directe tijd en een eventuele 15 minuten indirecte tijd gerekend.

Wijze van betaling:

Indien de begeleiding buiten de vergoeding valt, zal de betaling contant of via een eenmalige machtiging plaatsvinden. Bij een eenmalige machtiging komen er administratiekosten bij. Pinnen is helaas niet mogelijk.