Algemene informatie over het beroep diëtist

De titel diëtist is een wettelijk beschermde titel. Hiervoor moet de 4-jarige HBO opleiding voeding en diëtetiek met succes worden afgerond. Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de opleiding.

  • Ziekteleer: fysiologie, pathologie 
  • Organische chemie, voedingschemie, biochemie, biologie en microbiologie, hygiëne 
  • Anatomie 
  • Productleer, voedingsleer, dieetleer, menu- en receptenleer 
  • Skills vaardigheden, gesprekstechnieken
  • Psychologie, sociologie, ethiek, communicatie en voorlichtingstechnieken 
  • Bedrijfskunde: organisatiekunde, kwaliteitszorg
  • Informatica: beroepsspecifieke voedingsberekeningsprogramma’s, verwerken van onderzoeksgegevens (SPSS)

U dient een diëtist niet te verwarren met een voedingsdeskundige of gewichtsconsulent. Laatstgenoemde titels mag iedereen voeren, waardoor de garantie op een goed advies of de juiste behandeling ontbreekt. Enkel diëtisten beschikken over de juiste opleiding. Tevens zijn de na- en bijscholingen alleen toegankelijk voor diëtisten.

Een diëtist heeft beroepsgeheim en zal de gegevens van cliënten ten alle tijden vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie over Gabriëlle Camps, de werkwijze van Diëtistenpraktijk LEEF! of andere informatie, kunt u vinden op de site of neem contact op met Gabriëlle Camps.