Artsen en verwijzers

Als arts wilt u graag dat uw cliënten de beste zorg en de juiste begeleiding krijgen. Uw cliënten zijn daarom van harte welkom bij Diëtistenpraktijk LEEF!

De diëtist kan uw cliënten op veel gebieden van dienst zijn. Richtlijnen voor verwijzing zijn opgenomen in de artsenwijzer diëtetiek opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Tevens vindt u onder het kopje ‘voor wie?’ een opsomming van mogelijke onderwerpen waarvoor een cliënt bij Diëtistenpraktijk LEEF! terecht kan.

Gabriëlle Camps, de diëtist van Diëtistenpraktijk LEEF!, richt zich in het bijzonder op voeding voor (jonge) kinderen en voedselovergevoeligheid (allergieën).

Zij is:

  • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
  • Inschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici;
  • Actief lid van het Maag, Darm en Lever Netwerk (MDL-netwerk) van de NVD;
  • Lid van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV);
  • Lid van de Stichting Voedselallergie.

Daarbij volgt zij regelmatig bij- en nascholingen en bezoekt zij geregeld symposia om op de hoogte te blijven van alle recente ontwikkelingen om zo de beste zorg te kunnen leveren aan haar cliënten.

Enkele gevolgde scholingen:

  • Post HBO opleiding sportdiëtist;
  • Post HBO cursus cognitieve gedragstherapie;
  • Post HBO cursus voedselovergevoeligheid.

U als verwijzer wordt tijdens de dieetbehandeling op de hoogte gehouden van de behandeling middels rapportages. Hierbij wordt bij aanvang van de dieetbehandeling een beginrapportage gemaakt, eventueel een tussenrapportage en bij het afsluiten van de dieetbehandeling ontvangt u een eindrapportage.

Voor het verwijzen van uw cliënten, kunt u gebruik maken van de verwijsbrief. Wilt u graag een aantal verwijsformulieren ontvangen? Neem dan contact op met Gabriëlle Camps via 06 50 88 58 97 of vul het contactformulier in.

Indien u behoefte heeft aan een (regelmatig) overleg, kennismaking of u heeft vragen, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen.